Securing Your World

דרוג מעלה

G4S ישראל דורגה בקטגורית זהב במדרג ארגון מעלה לאחריות תאגידית

כחלק ממחויבותה של G4S ישראל לנושא הטמעת ערכי האחריות התאגידית משתתפת הקבוצה בדרוג מעלה.
הקריטריונים העומדים בבסיס הדרוג של ארגון מעלה בתחום האחריות התאגידית מהווים את התשתית לבחינת הקבוצה בתחומי: איכות הסביבה, אתיקה בעסקים, סביבת עבודה וזכויות אדם ומעורבות בקהילה.
לאור מעורבות זו דורגה הקבוצה בקטגורית פלטינה+ בשנת 2016.

בשנת 2014 מונה מיקי אדיב, מנכ"ל G4S ישראל, ליו"ר מעלה.

הקבוצה גם חברה במנהיגות מעלה ולוקחת חלק פעיל בפעילותו של ארגון מעלה.

מעבר לעמוד מנהיגות מעלה

 ארגון מעלה

אודות מעלה: מעלה הינו ארגון גג מקצועי, המוביל בישראל, של עסקים המחוללים שינוי בתחום אחריות תאגידית. ארגון מעלה פועל על פי ההנחה כי לניהול אחריות חברתית יש ערך עסקי –כלכלי עבור חברות. הארגון הוקם בשנת 1998 והוא חלק ממורשת עולמית של ארגוני-עסקים המקדמים אחריות חברתית. 

לאתר מעלה

מאמרים בנושא