Securing Your World

ערכים

כאחד המעסיקים הגדולים בישראל וכארגון שלפעולותיו השפעה ישירה ועקיפה על חייהם של אלפי בני אדם, G4S ישראל פועלת על פי סדרת ערכים איכותיים

G4S ישראל פועלת על פי מספר ערכים המנחים את השקפת עולמה ואת יחסה של הקבוצה אל לקוחותיה, אל עובדיה, אל כלל הציבור בישראל ואל הסביבה בה היא פועלת.

בשנת 2014 הצגנו ערך חדש אשר מתמקד בעיקר בבטיחותם של עובדינו ושל הסובבים אותנו. לצורך הטמעת ערך זה יזמנו מספר קמפיינים להגברת המודעות לנושאי בריאות ובטיחות ולמניעת אירועים עתידיים מסוג זה.

אלו הערכים המנחים את G4S ישראל בכל פעולותיה:

  • אתיקה – G4S ישראל בוחרת ליישם סטנדרטים אתיים מקצועיים גבוהים ביותר: תמיד נכבד את התחייבויותינו, ניקח אחריות אישית על פעולותינו ונתייחס לכל אדם ,או גוף, ביושר, בכבוד, באמון, ובהגינות
  • מקצועיות ושרות – G4S ישראל שואפת למצוינות ביחסה ללקוחותיה ומקפידה לספק להם מוצרים ושרותים חדשניים ומתקדמים באיכות הגבוהה ביותר, G4S ישראל תעשה מעל ומעבר על מנת לוודא שלקוחותיה מקבלים פתרונות ההולמים את צרכיהם
  • טיפוח העובדים – G4S ישראל מודעת לעובדה שיתרונה התחרותי, עצמתה וחזקתה מקורם בעובדיה ומתחייבת להעניק לכל עובד ועובדת ב G4S ישראל יחס הוגן, כבוד ושוויון הזדמנויות על פי שיקולים מקצועיים גרידא, ללא הבדל דת, גזע, מין או לאום, ללא אפליה וללא משוא פנים
  • קהילה וסביבה – G4S ישראל מכירה באחריותה החברתית כלפי קהילות מקומיות נזקקות, כלל הציבור בישראל ואיכות הסביבה במדינה ותמשיך לפעול בהתנדבות בתחומים קהילתיים, חברתיים וסביבתיים
  • בטיחות – בראש סדר העדיפויות שלנו עומדים ניהול הבטיחות וההגנה של בריאותם ורווחתם של עובדינו ושל הסובבים אותנו

להורדה: PDF - מדיניות רכש ומניעת שוחד (480kb)

מאמרים בנושא