Securing Your World

אבטחה נגישה

ניסיתם פעם להתנייד על כיסא גלגלים, להקשיב למישהו כשאוזניכם אטומות או למצוא את המעלית בעיניים עצומות? אלו הם רק חלק מהאתגרים העצומים עמם מתמודדים אנשים עם מוגבלויות יום-יום, לכל אורך חייהם

יותר מ10% מתושבי מדינת ישראל הם אנשים עם מוגבלויות, כ-150,000 מהם בעלי נכויות קשות. עבורם, נגישות היא קריטית והכרחית. נגישות מאפשרת לאנשים עם מוגבלויות לתפקד, ליהנות ולהשתלב בעצמאות ובכבוד בחברה ובסביבה. הם זכאים לכך בדיוק כמו אנשים שאין להם מוגבלויות.

זכותם האלמנטרית של אנשים עם מוגבלויות להתנהל מחוץ לביתם ולהשתתף בפעילויות שונות ויומיומיות עומדת לנגד עיננו ב-G4S ישראל והיא חלק מפעילותנו בתחום אחריות תאגידית ערכית. לכן החלטנו ב-G4S ישראל לחבור לעמותת 'נגישות ישראל', על מנת ללמוד וללמד כיצד אנו יכולים לאפשר לרבבות אנשים עם מוגבלויות ובני משפחותיהם חיים נוחים ואיכותיים יותר. לקחנו על עצמנו להיות חברת האבטחה הראשונה והיחידה בישראל המעניקה מאה אחוז שרות למאה אחוז מהציבור.

אבטחה עם תודעת נגישות

אלפי עובדי G4S ישראל נפגשים יום יום עם אנשים עם מוגבלויות - עיוורים ואנשים עם ליקויי ראיה; אנשים המשתמשים בכיסא גלגלים, קביים, והליכון; חרשים ולקויי שמיעה; קשישים; אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית ונפשית. ב-G4S ישראל אנו יודעים שמגע ראשוני זה עם אנשים עם מוגבלויות שונות - בכניסה לקניונים, בפתחי מסעדות, בדלתות הבנקים ואין ספור מקומות ציבוריים אחרים – יכול לעשות את כל ההבדל.

לכן השקענו בהקמת מערך הדרכה במסגרתו לומדים עובדינו כיצד להעניק שרות נגיש לאנשים עם מוגבלות. הפקנו תשעה סרטוני הדרכה מקוריים הממחישים מצבים נפוצים בהם מוצאים עצמם אנשים עם מוגבלויות ראיה, שמיעה, ניידות ומוגבלויות קוגניטיביות. הסרטונים מאפשרים לעובדינו להבין את החוויה של האדם עם המוגבלות, מבהירים כיצד להעניק שרות לאנשים עם מוגבלויות וממחישים כיצד רגישות מאפשרת נגישות. מטרתנו היא שאדם עם מוגבלות המגיע לכניסה למקום ציבורי יוכל להתנהל בו בנוחות, עצמאות וכבוד בזכות יחס מקצועי ונאות שיקבל מעובדי G4S. בימים אלו מודרכים עובדי G4S מהם השירותים הספציפיים הדרושים לאנשים עם מוגבלויות שונות וכמה שרותי נגישות אלו חשובים לשיפור איכות החיים שלהם.

הדרכת נגישות

כיצד להסביר לאדם עם מוגבלות שמיעה היכן נמצא סניף הדואר? כיצד בודקים תיק של עיוורת מבלי לגרום לעוגמת נפש? האם וכיצד לסייע לאדם המשתמש בכיסא גלגלים? מה לעשות כשאדם עם מוגבלות קוגניטיבית חושש ממכשיר מגנומטר או משער מגנטי? אלפי עובדינו עוברים הכשרה במסגרת הדרכות נגישות שנתפרו במיוחד עבור בעלי המקצועות השונים ב G4S. מעבר ללימוד מושגי יסוד הנוגעים לנגישות לומדים העובדים במהלך השעורים מה לעשות על מנת להעניק לאנשים עם מוגבלויות שונות את השירות הנכון. העובדים פוגשים אנשים עם מוגבלות, מכירים אותם ושואלים שאלות שבדרך כלל מהססים לשאול. בעקבות מפגש בלתי אמצעי זה משתנות הסטיגמות ומופרכות הדעות השגויות הנפוצות.

עובדי G4S ישראל שעברו את ההדרכה עונדים תג 'מודרך נגישות'. תג זה מיידע אנשים עם מוגבלויות שבעל התפקיד העומד מולם מבין מהי נגישות, יודע כיצד להעניק שרות נגיש ומכיר את הקשיים העומדים בפני אנשים עם מוגבלויות. מעל לכל – עובדי G4S מודרכי נגישות פועלים ברגישות מול אנשים עם מוגבלויות. רגישות = נגישות ואת זה אנחנו ב G4S ישראל מיישמים הלכה למעשה.

אבטחה עם תודעת נגישות

מאמרים בנושא