Securing Your World

מעורבות בקהילה

‏G4S ישראל פועלת לסייע לקהילות מקומיות - ארוחות בוקר על בסיס יומי, התקנת מצלמות ומימון מסגרות לימודים לנוער במצוקה הן רק חלק קטן מפעילות הקבוצה במסגרת אחריות חברתית תאגידית

פורום לאחריות חברתית בשנת 2009 הקימה G4S ישראל פורום לאחריות חברתית תאגידית שמטרתו לקחת חלק במיזמים בעלי אופי חברתי. בראש הפורום עומד יושב ראש G4S ישראל, מר יגאל שרמיסטר ומנהלת אותו דוברת החברה, גברת דפנה ארד-גוברין.

עובדי מטה G4S ישראל נרתמים למען ילדי "מפתן פתח תקוה" בכל בוקר בשעה 07:00 נישא ריח לחמניות טריות ממטבח הקומה השישית בבנין המטה של G4S ישראל. זה האות והסימן שעובדי המטה המשמשים כתורנים התייצבו למלאכת הכנת הכריכים לילדי בית ספר "מפתן פתח תקוה". במגרת פעילויות התמיכה בקהילה, מאמץ מטה G4S ישראל את ילדי "מפתן פתח תקוה", מכין עבורם כריכים מידי יום לארוחת הבוקר, מסמל מידי חודש את ימי ההולדת של ילידי אותו חודש ומלווה את התלמידים לאורך שנות בית הספר.

מפתן מופעלת ע"י השרות לשיקום נוער במשרד הרווחה, רשויות מקומיות ומשרד החינוך, ומעניקה לבני נוער שהתקשו להשתלב במסגרות חינוך קונבנציונליות, מסגרת לימודית-שיקומית. במפתן נהנים בני הנוער, בנוסף ללימודים עיוניים, מלימודים מקצועיים שיאפשרו להם להשתלב בקהילה כבעלי מקצוע.

"סיוע לחיים" עובדי G4S ישראל, במסגרת מיזם "סיוע לחיים" של עמותת "לתת" שמטרתו סיוע לניצולי שואה נזקקים בישראל, עומדים בקשר אישי חודשי קבוע עם ניצול/ת השואה שבאחריותם, מבקרים בביתו/ה ומביאים עימם סלי מזון שהוכנו על ידי עמותת "לתת".

נוער בסיכון עובדי G4S ישראל פועלים למען נוער בסיכון במסגרת מיזם "בתים חמים". הקבוצה מארגנת פעילות בבתים החמים אחת לשבועיים, במסגרתה העובדים המתנדבים מלווים את הנוער לאורך תקופת התבגרותו ועד גיוסו לצה"ל. פעילות הדרכתית, טיפולית וחברתית עבור נוער זה מתקיימת בפתח תקווה על ידי מתנדבי G4S ישראל.

"נוהגים אחרת בעסקים" ‏G4S ישראל פעילה במסגרת מיזם “נוהגים אחרת בעסקים" של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים שמטרתו שינוי תרבות הנהיגה בישראל והפחתת מספר תאונות הדרכים. המיזם, במסגרתו מנוסחת עבור G4S ישראל תכנית ייעודית ומפורטת לנהיגה בטוחה, כולל ניתוח מעמיק של גורמים שונים בארגון המשפיעים על בטיחות הנהיגה בו ומציג הנחיות מעשיות ליישום הממצאים.

 נוהגים אחרת בעסקים

להורדה - מדיניות השקעה חברתית (PDF 0.3mb)

להורדה - דוח השקעה חברתית לשנת 2013 בעברית (PDF 3.6mb)

מאמרים בנושא