דיווח אחריות תאגידית

דו"ח אחריות תאגידית 2015 (PDF 2.7mb) של תאגיד G4S העולמי פורסם באפריל 2016.


אודות הדו"ח

תאגיד G4S העולמי הצהיר כי הדו"ח המלא מקיים את דרישות רמה C של יוזמת הדיווח הגלובלית (אינדקס GRI).

הדוח מציג את מרבית פעילות האחריות התאגידת לשנת 2013 של תאגיד G4S העולמי ושל חברות-הבת שלו ברחבי העולם.

דוחות קודמים של תאגיד G4S העולמי (אנגלית)

דו"ח אחריות תאגידית 2014 (PDF 4.6mb)

דוח אחריות תאגידית לשנת 2013 (PDF 2.7mb)

דוח אחריות תאגידית לשנת 2012 (PDF 4.2mb)

דוח אחריות תאגידית לשנת 2011 (PDF 3.7mb)

דוח אחריות תאגידית לשנת 2010 (PDF 3mb)

דוח אחריות תאגידית לשנת 2009 (PDF 2.7mb)

דוח אחריות תאגידית לשנת 2008 (PDF 840kb)