Securing Your World

אחריות תאגידית

כתאגיד אשר לפעולותיו השפעה ישירה ועקיפה על חייהם של אלפי בני אדם, G4S ישראל פועלת במסגרת אחריותה החברתית

G4S ישראל, מהחברות הגדולות במדינה, מכירה באחריותה התאגידית כלפי קהילות מקומיות הזקוקות לסיוע, כלפי כלל הציבור בישראל וכלפי איכות הסביבה. להלן דוגמאות לפעילויות והישגים של G4S ישראל בתחום אחריות תאגידית: 

דרוג "מעלה"
בשנת 2014 ‏G4S ישראל דורגה בקטגורית פלטינה בדרוג "מעלה" זו השנה השלישית ברציפות וזאת לאור מעורבותה והשקעתה יוצאת הדופן בתחום אחריות תאגידית בישראל.

פורום לאחריות חברתית
בשנת 2009 הקימה G4S ישראל, בניצוחו של יו"ר החברה - יגאל שרמיסטר ובניהולה של דוברת החברה - דפנה ארד-גוברין, פורום לאחריות חברתית תאגידית שמטרתו לקחת חלק במיזמים בעלי אופי חברתי.

אבטחה נגישה
G4S ישראל הקימה ומפעילה מערך הדרכה לעובדיה על-מנת להעניק שירות נגיש לאנשים עם מוגבלות.

"האח הגדול" - גרסת הבז האדום
G4S מוקד 99 תומכת בפרויקט לשיקום הבז האדום הנמצא בסכנת הכחדה ומאפשרת לכל המבקש ליהנות מצפייה ישירה בקיני הבזים בעת ביקורם בארץ.

איכות הסביבה
G4S ישראל פועלת לשמירה על הסביבה וצמצום הפגיעה בכדור הארץ.

סיוע לילדי "מפתן" פתח תקוה
אימוץ ילדי "מפתן פתח תקוה" והכנת כריכים עבורם מידי יום לארוחת הבוקר.

"סיוע לחיים"
סיוע לניצולי שואה נזקקים בישראל.

"בתים חמים"
פעילות למען נוער בסיכון במסגרת מיזם "בתים חמים".

"נוהגים אחרת בעסקים"
‏שינוי תרבות הנהיגה בישראל.

מאמרים בנושא