Securing Your World

מצלמות לגילוי (זיהוי) דליפות נוזלים דליקים

G4S טכנולוגיות מציעה אמצעי חדשני לזיהוי דליפת נוזלים דליקים

המוצר מיוצר על ידי חברת FIKE, יצרנית מצלמות לגילוי עשן ולהבה מדגם Signifire, אשר פיתחה אלגוריתם ייחודי שיכול לזהות דליפת מנוזלים דליקים.

אמצעי זה נותן מענה לזיהוי דליפות בטרם התפתחות שריפה או פיצוץ, האנליטיקה מאחורי פיתוח אלגוריתם זה מאפשרת לתת התראה כאשר ריכוז החומר הדליק באוויר (כמות הנוזל הדליק בנפח) יכול לגרום לדליקה או לפיצוץ.

קיימות שתי אפליקציות למטרה זו:

  • Signifire IP מצלמות IP, כאשר האנליטיקה מתבצעת במצלמה עצמה
  • Signifire Server באמצעות מצלמות CCTV אנלוגיות קיימות, כאשר הפענוח מתבצע באמצעות תוכנה המותקנת בשרת חיצוני (ניתן לחבר מספר מצלמות לאותו שרת)

יישומים אפשריים:

  • תחנות וחדרי שאיבה
  • חדרי גנראטורים
  • טורבינות גז
  • עמדות ורציפי תדלוק
  • תחנות להפחתת לחץ PRSM


לפרטים נוספים יש לפנות לאגף הנדסה ב- G4S טכנולוגיות – אליעזר עזרא וטל עקרבי