Securing Your World

חדרי בקרה ייעודיים

G4S מוקד 99 מציעה ללקוחותיה חדרי בקרה ייעודיים המעניקים אבטחה ייעודית וממוקדת לקוח, פיקוח פרטני ותגובה מבצעית מדויקת, איכותית ומהירה

בחדרי בקרה ייעודיים פועלת מערכת מתוצרת ג'נרל אלקטריק בעלת יכולות מבצעיות ייחודיות. שרות חדרי בקרה ייעודיים של G4S מוקד 99 מוכיח את עצמו מזה שנים רבות כפתרון מנצח ללקוחות הזקוקים לאבטחה מבצעית שוטפת בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובהתאמה למערך הגנה בעל דרישות ייחודיות. שרות חדרי בקרה ייעודיים מתאים ללקוחות מרובי-מנויים בעלי דרישות אבטחה רב-גוניות, המיישמים בו זמנית מדיניות ונהלי אבטחה מוקפדים בארגונם.

חדרי בקרה ייעודיים נותנים מענה איכותי לצרכים אלו תודות לשילוב של טכנולוגיות מתקדמות ויכולות אנושיות מובחרות. חדרי הבקרה עושים שימוש בתוכנה ייחודית המאפשרת אינטגרציה הפועלת בתשתית חדרי הבקרה.

חדרי הבקרה הייעודיים מאוישים על ידי מוקדנים שעברו תהליך מיון מדויק, הכשרה מקצועית ממוקדת לקוח, וזוהו כבעלי יכולות אישיות גבוהות. מוקדנים אלה לומדים לעומק את מערכות האבטחה במתקני הלקוח ואת מדיניות האבטחה שלו, ומתפקדים בקפידה על פיהן.

מוקדני חדרי בקרה ייעודיים שוהים יחדיו בחדר בקרה ייעודי, מפתחים הכרות מעמיקה, מפורטת וארוכת טווח עם המנוי, טכנולוגיות האבטחה שברשותו, קציני הביטחון והסיירים של הלקוח, וכך מעניקים מענה מבצעי אפקטיבי, מהיר ביותר ותואם סטנדרטים המוגדרים על ידי הלקוח.בקרו גם באתר מוקד 99