Securing Your World

פתרונות סיור ובקרה

G4S מוקד 99 מספקת ללקוחותיה שרותי מוקד סיור ובקרה בעלי אפקטיביות מרבית בגילוי מוקדם ותגובה לאירועי שריפה ופריצה

שרותי מוקד סיור ובקרה של G4S מוקד 99 מבוססים על מערכות בקרה וגילוי מהמתקדמות בעולם וביניהן מערכות גילוי אש ופריצה בטכנולוגיות שונות, מערכות טלוויזיות במעגל סגור, מערכות צפייה מרחוק וטכנולוגיות ניטור טמפרטורה. שרותי מוקד סיור ובקרה מבטיחים תגובה מהירה לאירועי פריצה, אש ואחרים וכך ממזערים את הנזקים העשויים להיגרם בשל אירועים אלו.

G4S ישראל קשובה מסביב לשעון, בכל ימות השנה, להתראות טכנולוגיות ואנושיות המגיעות ממנויי השרות ומהמערכות המותקנות אצלם. בהתאם לאופי ההתראה יבצעו אנשי המוקד סדרת פעולות קריטיות וכך ימנעו או יצמצמו פגיעה בבני אדם ונזקים לרכוש.

עובדים המאיישים את מוקד סיור ובקרה עוברים תהליכי מיון קפדניים ותהליכי הכשרה ייעודיים על מנת לוודא שיגיבו במהירות, יעילות ונחישות לכל אירוע בנכס המאובטח. אנשי המוקד וסיירי השטח פרושים במערך מבצעי הנותן מענה יעיל ומיידי ללקוחות מוקד סיור ובקרה בכל רחבי המדינה.

מוקד סיור ובקרה של G4S מוקד 99 מעניק למינוייו בטחון, וודאות ושלוות נפש בכל הקשור לשמירה על בית העסק ואבטחת הציוד, הסחורה ובני אדם הנמצאים בו.

אנשי מוקד סיור ובקרה פועלים לא רק בעזרת טכנולוגיות חדישות אלא גם על פי ערכים מקצועיים ממוקדים: בטחון ואמון ארוכי טווח.

בקרו גם באתר מוקד 99