Securing Your World

G4S אבטחה

G4S ישראל מציעה ללקוחותיה פתרונות אבטחה איכותיים בסטנדרטים הגבוהים ביותר

לקוחות G4S אבטחה במגזרים השונים נהנים משרות מקצועי של מערך שרותי אבטחה ושמירה המבוסס על יכולת אנושית וטכנולוגית רב שכבתית מהמתקדמים בעולם. עובדי G4S אבטחה עוברים הכשרות מקצועיות ייחודיות התואמות את דרישות האבטחה הייעודיות של כל לקוח, העובדים עוברים מיון קפדני ביותר והכשרתם המקצועית עונה על דרישותיה המחמירות של משטרת ישראל. תפקודם המבצעי נבחן בעזרת תהליך בקרת איכות המבטיח סטנדרטים גבוהים, עקביים ומשופרים.

צוותי G4S אבטחה על מדיהם הייצוגיים וצי הרכבים המצוידים טכנולוגית שברשותם מספקים שרותי אבטחה בעלי נראות גבוהה החיוניים בתחום אבטחה מונעת. כוח אדם איכותי זה המפעיל את שרותי האבטחה והשמירה, נתמך טכנולוגית בידי מערך פיקוח ובקרה ארצי ומוקד מבצעי ממוחשב המופעל 24/7.

תחום נוסף אותו מציעה G4S אבטחה ללקוחותיה כחלק ממערך פתרונות האבטחה, הנו ביצוע סקרים שונים להערכת וניתוח סיכונים, החל בסיכוני פעילות חבלנית עוינת, פעילות פלילית והמשך בסיכוני אבדן ופחת. שרות מוקד שמירה ארצי של G4S אבטחה מבצע באופן רציף פיקוח על משימות אבטחה עבור לקוחות ארציים ולקוחות אסטרטגיים ומהווה נדבך אבטחה איכותי נוסף.

שרותים המוצעים על ידי G4S אבטחה: