Securing Your World

מערכות טמס והקלטה דיגיטלית

G4S טכנולוגיות מציעה ללקוחותיה מגוון מערכות דיגיטליות ואנלוגיות של טלוויזיה במעגל סגור לניטור בזמן אמת והקלטה

G4S טכנולוגיות משווקת, מתקינה ומתחזקת מערכות טלוויזיה במעגל סגור (טמ"ס או CCTV) במגוון תצורות ובהתאם לצרכים הייחודיים של לקוחותיה.

מערכות טמ"ס בשיווק G4S טכנולוגיות מוצעות בהיקפים שונים, החל במספר מצלמות בודדות והמשך במאות מצלמות, והן מותקנות במבנים רבים במגזר הציבורי והפרטי. המערכות מבצעות בזמן אמת ניטור, ניהול, הקלטה ותיעוד של אותות המגיעים מציוד-קצה ומאפשרות הערכת איומים. מערכות טמ"ס מאפשרות הערכת איומים וקבלת החלטות אפקטיבית ומידית כמו גם יכולת שחזור אירועים חיונית.

G4S טכנולוגיות מציעה ללקוחותיה מערכות טמ"ס המבוססות על שתי טכנולוגיות עיקריות: אנלוגית ודיגיטלית.

מערכות טמ"ס אנלוגיות מותאמות מקומית וכוללות מצלמות אנלוגיות, DVR ומטריצות להקלטת אותות וידאו.

מערכות טמ"ס דיגיטליות כוללות מצלמות IP ושרתי הקלטה מבוססי PC, הממירים אות וידאו אנלוגי לדיגיטלי.

למערכות אלו יתרונות רבים על פני מערכות אנלוגיות, בין השאר איכות תמונה משופרת, יכולות שליטה מורחבות וגמישות בניהול ובהפעלה.