Securing Your World

קמעונאות

G4S ישראל מתמחה בהגנה על נכסים, מוצרים, לקוחות ועובדים במגזר הקמעונאות

על מנת לשגשג, חנויות ובתי מסחר קמעונאים חייבים להתייעל בעזרת צמצום פחת ואבדן, ולוודא שמבנים, סחורות, לקוחות ועובדים מתנהלים כשהם מוגנים ובטוחים.

באקלים כלכלי ובו מגוון סיכונים גדל והולך, אבטחת נכסים קריטיים – בני אדם, מוצרים, מבנים וסחורות יקרות ערך – היא אתגר מורכב לכל בעל עסק קמעונאי.

ב G4S ישראל אנו עובדים עם לקוחותינו לניסוח פתרונות צמצום פחת, יישום אבטחה ושיפור בטיחות, פתרונות כוללים המשלבים ידע מעמיק וניסיון רב עם אמצעים טכנולוגיים ייחודיים לעסקים קמעונאים. כך אנו מאפשרים לעובדי החנות והמכירות להתמקד בקונה. ‏G4S ישראל מסייעת לקמעונאי להתייעל משמעותית בעזרת צמצום פחת ואבדן ומניעת גניבה, יצירת סביבת עבודה בטוחה לעובדים וחווית רכישה נעימה יותר לקונים.

אנו מציעים ללקוחותינו במגזר הקמעונאות פתרונות אבטחה איכותיים שמקורם בראיה כוללת ורחבה של המחזור הקמעונאי כולו תוך אבחנה פרטנית בצרכי לקוח ייחודיים.