Securing Your World

חידושים טכנולוגיים ומבט על מנהרות תשתית רב מערכתיות

29 מאי 2013כנס בטיחות חטיבת הטכנולוגיות 2013

ההתפתחות המואצת של התשתיות האורבניות יצרה צורך בהתאמת מערכות בטיחות ובטחון למניעת תרחישי אסון - G4S טכנולוגיות, אשר התמחתה בתחום חדשני זה, קיימה כנס מקצועי בהשתתפות בכירי מהנדסי החשמל ויועצי הבטיחות

ההתפתחות המואצת של התשתיות האורבניות יצרה צורך מובנה בהתאמה של מערכות בטיחות ובטחון למניעת תרחישי אסון במבנים ובמנהרות. G4S טכנולוגיות התמחתה בשנים האחרונות בתחום חדשני זה וב-22.05 קיימה כנס מקצועי בהשתתפות בכירי מהנדסי החשמל ויועצי הבטיחות. הכנס שנערך ב-YES PLANET ראשל"צ עסק בתקני בטיחות, חידושים טכנולוגיים ומבט על תחום חדש ומתפתח: מנהרות תשתית רב מערכתיות.

את נושא מערכות הניהול ופינוי עשן הציג אינג' שמואל נתנאל מחברת ש.נתנאל מהנדסים יועצים שהרצה לנוכחים על נושא ת"י 1001 חלק 2.2 בטיחות אש בבניינים – מערכת לניהול ופינוי עשן. ההרצאה לוותה בהדגמת לוח פיקוד כבאים שהתקינה G4S טכנולוגיות מיגון במקום.

כנס בטיחות חטיבת הטכנולוגיות 2013-4 כנס בטיחות חטיבת הטכנולוגיות 2013-5


מר מיקי ז'ק מחברת פוירשטיין גזית מהנדסים הציג את נושא תכנון ובנייתן של מנהרות תשתית רב מערכתיות, מר מיקי ז'ק התייחס להיבטי התכנון, התפעול ותחזוק המנהרה תוך שמירה על איכות הסביבה. אחת הדוגמאות אשר הוצגו הייתה מנהרת התשתיות "חוצה כרמל" אשר תספק פתרון מקיף להעברת חומרים ותשתיות בעלי סיכון גבוה. כגון: גז, חשמל, מים ,תקשורת ועוד.

כנס בטיחות חטיבת הטכנולוגיות 2013-6


אנשי אגף ההנדסה של החטיבה טל עקרבי ועזרא אליעזר חתמו את הכנס בהרצאה אשר סקרה את הטכנולוגיות העדכניות בתחום המערכות לגילוי עשן: מצלמות לגילוי אש ועשן, מערכות יניקה משולבות לגילוי עשן וגילוי גזים ומערכת לינארית לגילוי חום באמצעות סיבים אופטיים.

אחרי הביזנס הגיע כמובן זמן הפלז'ר והערב נחתם בהקרנת הסרט החדש בכיכובו של ליאונרדו די-קפריו "גסטבי הגדול".


לנוחות משתתפי הכנס והמוזמנים, מצורפים הקישורים למצגות והסרטונים שהוצגו בכנס:


כנס בטיחות חטיבת הטכנולוגיות 2013-2 כנס בטיחות חטיבת הטכנולוגיות 2013-3

כנס בטיחות חטיבת הטכנולוגיות 2013-7

    פרטי התקשרות

    פניות בנושאי תקשורת

אודות G4S